test

Mellan Babur Maihesuti och Lei Da har det under perioden januari 2008 till maj 2009 f?rekommit ?tminstone 180 telefonkontakter. Av dessa har 59 kontakter varit mellan operativa telefoner. Elva samtal har varit fr?n n?gon av nio olika telefonautomater, varav Babur Maihesuti har ringt till Lei Da vid sex tillf?llen. Det har allts? r?rt sig om i ungef?r en telefonすべて表示すべて表示

その他の最新記事

すべて表示

記事がありません。.


みんなの更新記事